zpět na poslední setkání

Setkání basslidiček 2oo8

...a vůbec všech lidiček, kteří se zajímají o věci kolem basových kytar

        Páté setkání proběhlo v sobotu 31.5. 2oo8 v Nymburce v kulturním domě, který prošel od posledního setkání malou rekonstrukcí.

        Na úvod přivítal Kořen účastníky a řekl několik slov na úvod k organizaci celého setkání. Poté přečetl svůj referát, ve kterém se zamýšlel, kterak že vznikají z obyčejných lidí baskytaristé.
        Po referátu se chopila slova a akustického kontrabasu Olga Kuthanová. Připoměla historii a vznik tohoto nástroje. Předvedla způsoby jakým se hraje na kontrabas a srovnala je s hrou na baskytaru. Upozornila i na různá úskalí a obtíže, které s sebou hra na kontrabas přináší. Svoje povídání prokládala nahrávkami ukázek zajímavých kontrabasových partů.
        O problémech se správným nazvučením kontrabasu a o jeho následné elektrifikaci promluvil Jaroslav Kovařík, který představil svůj elektrický kontrabas zhotovený na zakázku firmou Procházka. Po jeho výkladu si mohli přítomní vyzkoušet hru na oba nástroje. Zajímavé je, že oba kontrabasisté, hráli původně na basovou kytaru.
        Na závěr dopolední části vystoupil Petr Freedom Svoboda s nástrojem Chapman Stick. Stručně pohovořil o historii nástroje, o jeho konstrukci, o způsobu ladění i z něho vycházejících prstokladech. Možnosti nástroje předvedl několika krátkými skladbami. Na konec vyzval návštěvníky, aby si vyzkoušeli hru na Stick sami.

        Během krátké přestávky mezi oběma částmi programu, kterou návštěvníci využili k obědu proběhla technická příprava na odpolední část.

        Ta začala vystoupením J.N.F.Urbance. Ten své rozsáhlé technické možnosti směřuje v současné době do dynamiky a kompozice basového partu. Pohovořil o groove a o svém vlastním hudebním vývoji. Varoval před tím, aby hra na baskytaru nebyla jen technická a přeplněná různými složitými a technicky náročnými prvky, jinak se pro posluchče změní v nevýrazný splývavý podklad. Zdůraznil, že je potřeba hrát více citem a v některých pasážích méně znamená více. A že velice záleží do jaké hudby a do jakého nástrojového obsazení se basový part vytváří. Svá slova potvrdil přesvědčivými ukázkami. Nutno připomenout, že v jeho rukou dokáže být baskytara sólový nástroj stejně tak dobře, jako dokáže nahradit i part doprovodné kytary. Následně představil několika slovy posluchačům hudební projekty Shahab Tolouie a The Melting Point na kterých se podílí.
        Po hudebním vystoupení byla připravena Klára se svým výkladem o dovozu baskytar a dalšího příslušenství ze zemí, které nepatří do evropského společenství. Vysvětlila rozdíly mezi zásilkou obchodní a neobchodní povahy, připoměla, kdy je potřeba platit clo a DPH, i jak se tyto částky určují. Výklad doprovázela videoprezentací ve které byly odkazy na příslušné právní normy, kterými se tato problematika řídí. Pozn: Prezentace bude přepsána do textové podoby a vyvěšena zde.
        Následovala diskuse na téma jak nechat si postavit vlastní nástroj, kterou vedl a svými zkušenostmi obohacoval Václav Havlas, nestor baskytaristů na nymburském okrese. Podělil se o své bohaté zkušenosti, které získával, když si postupně nechal stavět asi desítku baskytar. Vyzdvihl význam použitého dřeva jako zásadního prvku podílejícího se na výsledném zvuku nástroje. Nejen druh dřeva (kterých uvedl několik i s jejich vlastnostmi), ale i stáří dřeva, které se použije při stavbě je potřeba brát v potaz. Připoměl, že dřevo je základ, ale na konečném zvuku se podílí i ostatní součásti, které se ke stavbě použijí a to včetně strun, které mohou na různých nástrojích znít naprosto odlišně.
        Jako poslední vystoupil Vladimír Dvořáček z firmy Disk Multimedia, který s sebou přivezl kolekci aparátů značky Gallien Krueger, kterou firma v České republice výhradně zastupuje. Stručně představil historii firmy Gallien Krueger, která v letošním roce slaví 40 let od svého vzniku a potom představil jednotlivé modely, které přivezl. To, že posluchači pozorně jeho výklad sledovali potvrzuje i to, že v závěrečné soutěži o trička s logem GK odpovídali na položené otázky okamžitě a v některých případech ani nepotřebovali nabízené možnosti odpovědí.

        Úplným závěrem celého setkání byla možnost vyzkoušet si na místě své nástroje přes aparaturu Gallien Krueger, čehož návštěvnící maximálně využili a poslední hodina se proměnila v jeden obrovský neřízený bassjammsession.


        Děkuji Kláře, která se mnou celé setkání připravovala a podílela se na něm jak duchovně, tak materiálně, děkuji Simonovi za materiální podporu, děkuji Milanovi Chlupovi za nezištné zapůjčení kontrabasu, děkuji CharlesBassovi za nazvučení celé akce, děkuji firmě Disk Multimedia (jmenovitě panu Liboru Dvořáčkovi a Vladimíru Dvořáčkovi) za zapůjčení kolekce aparatury Gallien Krueger, děkuji všem vystupujícím za jejich ochotu, děkuji Alexiji Kremenčukovi, majiteli kuturního domu za vstřícné jednání a děkuji všem, kteří přišli.

        


Fotografie ze Setkání:
                                                                               
        Setkání basslidiček 2007
        Setkání basslidiček 2006
        Setkání basslidiček 2005
        Setkání basslidiček 2004

        Pokud máte k setkání jakékoliv připomínky a postřehy, budu jedině rád. Pište mi prosím na mojí mailovou adresu: Koras@xmail.cz. Do předmětu (subject) zprávy uveďte "setkání", nebo jiný český a výstižný výraz, jinak Váš mail smažu s podezřením na virus, nebo nevyžádanou poštu, kterých mi chodí denně několik!!!