zpět na poslední setkání

Setkání basslidiček 2oo6

...a vůbec všech lidiček, kteří se zajímají o věci kolem basových kytar

        V sobotu 17.6.2006 proběhl 3. ročník Setkání basslidiček.A jaké to tam bylo? Pro každého zcela jistě jiné, jen jeden zážitek jsme všichni měli společný. Vedro :o) Popíšu setkání tak, jak jsem ho viděl já.

        Na půl desátou byl otevřen kulturní dům a přípravy začaly. Do přísálí se nahrnuly mažoretky a začaly se připravovat na vystoupení. Ovšem ne na vystoupení v rámci setkání, ale vystoupení v nedalekém nymburském pivovaře, kde právě probíhaly oslavy a den otevřených dveří. Takže o úvod jsem se musel postarat já :o) Dlouho jsem nezdržoval, protože nastal drobný skluz a tak jsem v 10:30 hned předal slovo triu Surikhata. Petr Freedom Svoboda v kostce představil svůj nástroj Chapman stick a poté předvedl během vystoupení tria jeho možnosti.

        Jako druhý vystoupil Adam Misař s bezpražcovou baskytarou. Popsal hlavní rozdíly mezi pražcem a bezpražcem. Zejména ve stavbě nástroje a rozložení tónů na hmatníku, které je absencí pražců trochu odlišné než na opražcovaných nástrojích a při hře je rozhodně nutné s tím počítat.

        Následovala přestávka, které mnozí využili k občerstvení, nebo k prohlídce přítomných nástrojů a diskusi.

        Odpolední část zahájil po jedné hodině pan Michal Filek seminářem o baskytarách firmy Warwick. Zmínil obchodní strategii firmy, která nemá vlastní prodejny, ale své zboží nabízí přes lokální prodejce hudebnin.Přivezl s sebou a porovnal výrobky vyrobené v Německu a vyrobené firmou Warwick v Číne. Předvedl i praktické ukázky. V neposlední řadě se zmínil o tom, jak si obecně správně vybrat vhodný nástroj (bez ohledu na značku), protože mnoho lidí si často koupí basu, která pro ně není vhodná a potom si stěžují na výrobce. Připomněl, že mnohé problémy vznikají, že si zákazník vybírá nástroj podle vzhledu, nebo toho, co o něm slyšel, ale ne podle toho jaký druh hudby a jakými technikami hraje. Názorně předvedl některé charakteristické konstrukční prvky, kterých si máme při výběru nástroje všímat, jakými jsou například poměr hmoty těla vůči krku, nebo vyvážení nástroje.

        Velmi poutavé bylo vystoupení Bass Extreme – Jeňýka Urbance. Předvedl techniku double thumb, dokázal, že baskytarista dokáže hrát i sám se sebou pomocí přídavných elektronických zařízení a v neposlední řadě se podělil o různé triky a šikovné nápady jak si hrát se zvukem baskytary nejenom pomocí elektronických krabiček, ale pomocí prstů a třeba jen obyčejné propisovací tužky. Na závěr předvedl s dalším přítomným bassčlovíčkem (Axlíkem) improvizovaný duet baskytara-zpěv.

        Po 15 hodině se slova a zvuku ujal Pavel Jakub Ryba, který na setkání přijel i se svým perkusistou. Své vystoupení prokládal vzpomínkami na své začátky, kdy si baskytary stavěl sám a poukázal na několik základních chyb, kterých se baskytaristé nejčastěji dopouštějí. Hovořil i o svých zkušenostech z vystupování a zátěži na psychiku, která se projeví bezprostředně po vystoupení. Doporučil naučit se na pódiu naprosto uvolnit a dokázat se sebe jakýkoliv přetlak vypouštět během hry ven.

        Závěr patřil opět triu Surikhata, které odlehčilo příval informací svou, alespoň pro mě příjemnou hudbou.

        Nezbývá mi než poděkovat všem zúčastněným, kteří neváhali obětovat svůj sobotní čas a dorazili na setkání třeba až ze Slovenska. Doufám, že je setkání nezklamalo a pokud ano, že mi napíší své připomínky. Celé setkání se totiž snažím pojmout nejenom jako exhibici, ale chci, aby bylo i informačně obsažné. Osobně zastávám názor, že baskytara je hudební nástroj a kromě sólové hry je i nezbytnou součástí hudebních souborů. Tyto stránky vznikly s myšlenkou, aby začínající basáci, kteří hrají v nějaké kapele našli nějakým způsobem cestu ke své osobitosti, otiskli svou osobnost do zvuku kapely, nenechali se omezovat ostatními nástroji a spoluhráči v kapele, ale také aby získali sami soudnost, kdy je lépe hrát na basu spíše základní linku a kdy je v písničce prostor si zasólovat, nebo zahrát výrazovou basu. Basák, který od začátku až do konce každé písně sóluje není člen kapely, ale nesnesitelný :o) sólista. Basák, který vždy a všude hraje jen rovnou linku není basák, ale basovej automat :o)

        Na závěr musím s lítostí konstatovat, že kulturní dům v Nymburce, který nám byl potřikráte útočištěm mění majitele, takže příští setkání se zřejmě bude konat na jiném místě. Ale o tom budu včas informovat.

        Kromě všech, kteří pomohli a přijeli děkuji jmenovitě: MěKS Nymburk, ségře za půjčení aparatury na ozvučení, Simonovi, panu Michalovi Filkovi, panu Aleši Misařovi, Pavlovi Jakubovi Rybovi, Jeňýkovi Urbancovi, Adamovi Misařovi a triu Surikhata.

Zde několik fotografií ze setkání: